Binnenkort in De Kapel

  • 3 dec Martijn Rozing; lezing: Humanistische spiritualiteit
  • 10 dec Corine de Jong; lezing: Dankbaarheid in uitdagende tijden
  • 17 dec Advents-kerstviering

Iris Hartog, lezing: Voltooid leven? Doodwensen bij ouderen die niet ernstig ziek zijn

Op 31 oktober a.s. verzorgt Iris Hartog een lezing met als thema: ‘Voltooid leven? Doodwensen bij ouderen die niet ernstig ziek zijn.’

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

De afgelopen jaren is er veel maatschappelijke en politieke discussie geweest over ‘voltooid leven’: de vraag of het voor ouderen zonder ernstige ziekte makkelijker gemaakt moet worden om uit het leven te stappen, bijvoorbeeld middels euthanasie of hulp bij zelfdoding.

In deze lezing zal worden verteld over het grootschalige onderzoek dat in 2019 is gedaan naar het aantal mensen dat het leven als ‘voltooid’ ervaart, en de ervaringen van deze mensen. Daarna zal worden ingegaan op verschillende ethische, levensbeschouwelijke en juridische argumenten vóór en tegen het mogelijk maken van euthanasie of hulp bij zelfdoding voor deze groep. Na de lezing is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Iris Hartog studeerde Humanistiek, met als focus (beroeps-)ethiek en morele oordeelsvorming.

Na gewerkt te hebben als ’trainer morele oordeelsvorming’ in publieke organisaties, maakte zij met haar promotieonderzoek de stap naar de medische wereld. Komend voorjaar zal zij haar proefschrift verdedigen over de manier waarop mensen betekenis geven aan ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, en de plek die de gebeurtenis krijgt in het levensverhaal.

In 2019 werkte Iris aan het onderzoek naar ‘Voltooid leven’, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Momenteel is zij docent Medische Ethiek aan het ErasmusMC, onderzoeker ‘palliatieve geneeskunde’ in het LUMC en ethicus-lid van een van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet meer nodig. Wel behouden we in De Kapel  de mogelijkheid om voldoende afstand te bewaren. We gaan er vanuit dat u gevaccineerd bent, van corona genezen bent of door middel van een test de zekerheid hebt dat u niet besmet bent. Mocht u de bekende klachten hebben die op corona kunnen wijzen, willen we u vragen om niet naar De Kapel te komen.