Binnenkort in De Kapel

  • 11 dec Henk Kroon, lezing: De Kloosterregel van Augustinus.
  • 18 dec Advents-Kerstviering, Katrijne Bezemer
  • 25 dec Geen bijeenkomst
  • 1 jan Geen bijeenkomst

Henk Kroon, lezing: De Kloosterregel van Augustinus.

Op zondag 11 december spreekt Henk Kroon over het thema:
De Kloosterregel van Augustinus.

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

Augustinus, in 353 geboren in Thagaste (in huidig Tunesië), werd in 387 door Ambrosius gedoopt in Milaan, waar hij docent welsprekendheid was. Al jong verzamelde hij groepen van gelijkgezinden. Een jaar na zijn priesterwijding werd hij in 396 bisschop van Hippo en verzamelde daar de clerus binnen gemeenschappelijk leven. In 430 stierf hij.

Augustinus was de eerste die een Regel voor groepsleven heeft opgeschreven. Later is door Benedictus een Regel voor monniken geschreven en binnen de Oosterse Kerk door Basilius de Grote. In de 11e eeuw verordende een paus dat iedere religieuze gemeenschap moest kiezen uit deze drie kloosterregels. Henk Kroon groeide op binnen de kloosterregel van Augustinus. Onze samenleving kan er van leren.

Geboren in 1938, met 4 broers en één zus opgevoed in Haarlem-Noord in de dagen van het Rijke Roomse Leven. Wilde van jongs af aan priester worden en ging in 1950 naar een internaat bij een gymnasium in Venlo. Vandaar door naar het noviciaat van de Augustijnen waarna ik in 1957 de kloostergelofte aflegde. Twee jaar filosofieopleiding in Eindhoven, in 1959 naar Rome voor vier jaar theologie in het Internationale Augustijnen College. Daar in 1963 priester gewijd. Na één jaar vervolgstudie in Nijmegen overgeplaatst naar Haarlem als godsdienstleraar aan het Mendelcollege (1964-1968) en vervolgens moderator van het Triniteitslyceum (1968-1979). Van 1979 tot emeritaat in 1998  was ik geestelijk verzorger in Heliomare (Wijk aan Zee) samen met een dominee in sterk oecumenische verband. Vanaf 1967 tot heden ben ik één van de voorgangers in de Priorij Gods Werkhof , respectievelijk in de oecumenische Werkhofgemeenschap in Werkhoven.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.