Binnenkort in De Kapel

Katrijne Bezemer, lezing: Mystici of maatschappij-critici?

Op zondag 8 januari 2023 verzorgt Katrijne Bezemer een lezing over: Mystici of maatschappij-critici?

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

Elke godsdienst kent wel een tak van geloofsgenoten die zich richten op persoonlijke ontwikkeling en innerlijke ervaring met het ‘goddelijke’. Deze ervaringen van mystici kenmerken zich door heel directe persoonlijke belevenissen. Volgens sommige theologen, zoals Dorothee Sölle, gaat juist die persoonlijke beleving samen met een maatschappelijk engagement. Mystici zijn in hun ogen maatschappijcritici. Is dat zo? Keren zij zich niet juist af van de wereld? Wat behelst de mystiek eigenlijk? De spreker stelt ook de vraag of bijvoorbeeld  de Amsterdammers die aan yoga of mindfulness doen, in feite ook maatschappij kritisch zijn? Worden in onze tijd oude meditatiemethoden gebruikt om werknemers in het gareel te houden?

Drs. Katrijne Bezemer is historicus en theoloog. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland in Zuid-Kennemerland en Voorburg. Haar speciale interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek. Van haar hand verscheen het boek: Op weg met de gnosis, Een alternatief christendom, Synthese 2011.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Na de lezing is er een toespraak van ons bestuurslid Greet Doornenbal en zullen we met elkaar
het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar 2023.