Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland

Op zondag 3 maart is er een gezamenlijke dienst van de Doopsgezinden, de
Remonstranten, de leden van de Nieuwe Kring en van De Kapel.

Plaats van samenkomst: Remonstrantse Kerk, Oranjekade 1, Haarlem.
Aanvang 10.30 uur.

Het thema van de ochtend betreft de betekenis van water in concrete en
symbolische zin, mede naar aanleiding van de bijbelse tekst: “Ik schep
rivieren in de woestijn”.