Binnenkort in De Kapel

 • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
 • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
 • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
 • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
 • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
 • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
 • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
 • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
 • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
 • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Ds Otto Sondorp; religieuze bijeenkomst, thema:  De kunst van het luisteren

Op 27 februari zal  Otto Sondorp voorgaan in  een religieuze bijeenkomst en zal ons meenemen als thema:  De kunst van het luisteren.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Juist in deze tijd, waarin we ondanks toegenomen communicatiemogelijkheden steeds meer zijn gaan praten en steeds minder lijken te luisteren. In de bijbelse overlevering werd het belang van luisteren voor goed samenleven al vroeg gezien. Het blijkt een kunst te zijn om je echt open te stellen voor de ander, want het betekent dat de luisteraar zijn/haar gedachten en de neiging om snel met een mening klaar te staan, moet opschorten. Dat valt niet mee in deze tijd. Toch kan het anders.

Otto Sondorp is werkzaam geweest in de PKN op lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Daarnaast maatschappelijk actief op allerlei terreinen. Zeer geïnteresseerd in en betrokken op filosofie, spiritueel leven, theologie, politiek en samenleven, met name klimaatvragen. Op dit moment bezig met een luisterproject.

 • Voor het bezoeken van de zondagochtendbijeenkomsten is opgave vooraf niet meer nodig. Wel  blijven we het gebruik van een mondkapje adviseren bij het in- en uitgaan van De Kapel. Hoewel de 1,5 meter afstand niet meer verplicht is, behouden we wel deze mogelijkheid in het rechter gedeelte van De Kapel.

.