Binnenkort in De Kapel

  • 23 jan VERVALT
  • 30 jan drs. Katrijne Bezemer; interactieve bijeenkomst, thema: Wat zou u zeggen?
  • 6 feb Drs. Dorien Quik; lezing, thema: De kracht van verwondering
  • 13 feb Dr. Janneke Stegeman; lezing, thema: Maria: over overgave en verzet
  • 20 feb Drs. Klaas Laan; lezing: Onvoltooide goden
  • 27 feb Ds Otto Sondorp; religieuze bijeenkomst, thema:  De kunst van het luisteren

Ds Otto Sondorp; religieuze bijeenkomst, thema:  De kunst van het luisteren

Op 27 februari zal  Otto Sondorp voorgaan in  een religieuze bijeenkomst en zal ons meenemen als thema:  De kunst van het luisteren.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Juist in deze tijd, waarin we ondanks toegenomen communicatiemogelijkheden steeds meer zijn gaan praten en steeds minder lijken te luisteren. In de bijbelse overlevering werd het belang van luisteren voor goed samenleven al vroeg gezien. Het blijkt een kunst te zijn om je echt open te stellen voor de ander, want het betekent dat de luisteraar zijn/haar gedachten en de neiging om snel met een mening klaar te staan, moet opschorten. Dat valt niet mee in deze tijd. Toch kan het anders.

Otto Sondorp is werkzaam geweest in de PKN op lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Daarnaast maatschappelijk actief op allerlei terreinen. Zeer geïnteresseerd in en betrokken op filosofie, spiritueel leven, theologie, politiek en samenleven, met name klimaatvragen. Op dit moment bezig met een luisterproject.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet  nodig. Wel houden we in De Kapel  de 1,5 meter  afstand. We gaan er vanuit dat u gevaccineerd bent, van corona genezen bent of door middel van een test de zekerheid hebt dat u niet besmet bent. Graag bij binnenkomst en vertrek een mondkapje dragen. Mocht u de bekende klachten hebben die op corona kunnen wijzen, willen we u vragen om niet naar De Kapel te komen.