Binnenkort in De Kapel

Drs. Katrijne Bezemer, lezing: ‘Ken Uzelf. Het oude Edessa en het nieuwe christendom.’

Op zondag 11 september verzorgt drs. Katrijne Bezemer een lezing over ‘Ken Uzelf. Het oude Edessa en het nieuwe christendom.’

Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

Rond 40 n. Chr vertrok de apostel Thomas met een reisgezelschap naar de handelsplaats Edessa, het huidige Urfa. We weten dat via indirecte bronnen. Daar onderwees Thomas de nieuwe leer van ‘rabbi Jezus’ waarin de nadruk lag op persoonlijke groei en verandering. Velen sprak deze spannende levensvisie, die we nu christelijke gnostiek kunnen noemen,  zonder de ballast van oude rituelen en denkwijzen aan. Edessa werd een centrum van dit Syrische christendom. Veel vroegchristelijke teksten zoals het Evangelie van Thomas zijn waarschijnlijk daar ontstaan. Opvallend veel vrouwen waren ook bij deze nieuwe beweging betrokken. In de lezing ligt vooral de aandacht op de denkwijze over geestelijke groei die in deze gnostieke richting te vinden is en hoe dat voor onze tijd een inspiratie kan zijn.

Katrijne Bezemer is historicus en theoloog. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland in De Kapel in Bloemendaal en in De Hoeksteen in Voorburg-Sassenheim. Haar interesse gebieden zijn de gnostiek en de mystiek. Van haar hand verscheen: Op weg met de gnosis. Een alternatief christendom, Synthese 2011.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag: € 8 ter dekking van de kosten.