Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Drs. Katrijne Bezemer, lezing: De Gulden Regel uitgebreid.

Zondag 26 juni houdt Katrijne Bezemer een lezing met als thema:

De Gulden Regel uitgebreid.

Aanvang: 10.30 uur.

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

De Gulden Regel wordt kort samengevat als: “behandel anderen zoals je zelf door hen behandeld wilt worden.”, een opdracht die in diverse culturen, religies en filosofische bronnen te vinden is. Van Confucius die het een regel voor correct gedrag vond, tot Jezus die over een goddelijke opdracht sprak. De regel vraagt om sympathie wat inhoudt dat twee partijen zich met elkaar moeten verstaan. Want herken je in die ander, JEZELF?  Is De Gulden Regel ook uit te breiden. Kun je niet ook sympathie voelen voor dieren of planten? Kun je jezelf niet ook in een dier inleven en je voorstellen hoe de plant iets beleeft? De spreker bespreekt de geschiedenis van bestaande  benaderingen, en speculeert over de toekomstige toepassingen.

Drs. Katrijne Bezemer is historicus en theoloog. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland, in De Kapel in Bloemendaal en in Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg. Haar speciale interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek. Van haar hand verscheen in 2011 Op weg met de gnosis een alternatief christendom, (Synthese).