Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Drs. Katrijne Bezemer, lezing: De Gulden Regel uitgebreid.

Zondag 26 juni houdt Katrijne Bezemer een lezing met als thema:

De Gulden Regel uitgebreid.

Aanvang: 10.30 uur.

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

De Gulden Regel wordt kort samengevat als: “behandel anderen zoals je zelf door hen behandeld wilt worden.”, een opdracht die in diverse culturen, religies en filosofische bronnen te vinden is. Van Confucius die het een regel voor correct gedrag vond, tot Jezus die over een goddelijke opdracht sprak. De regel vraagt om sympathie wat inhoudt dat twee partijen zich met elkaar moeten verstaan. Want herken je in die ander, JEZELF?  Is De Gulden Regel ook uit te breiden. Kun je niet ook sympathie voelen voor dieren of planten? Kun je jezelf niet ook in een dier inleven en je voorstellen hoe de plant iets beleeft? De spreker bespreekt de geschiedenis van bestaande  benaderingen, en speculeert over de toekomstige toepassingen.

Drs. Katrijne Bezemer is historicus en theoloog. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland, in De Kapel in Bloemendaal en in Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg. Haar speciale interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek. Van haar hand verscheen in 2011 Op weg met de gnosis een alternatief christendom, (Synthese).