Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

drs. Katrijne Bezemer; interactieve bijeenkomst, thema: Wat zou u zeggen?

Op zondag 30 januari leidt drs. Katrijne Bezemer een interactieve bijeenkomst met het thema, “Wat zou u zeggen?

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

In de bijeenkomst komen (actuele) vraagstukken op het terrein van filosofie,  godsdienst en kunst ter sprake. Een deel van de vraagstukken wordt aan de aanwezigen voorgelegd om een mening over te geven. De bedoeling is op een wat actievere wijze dan alleen als luisteraar aan de zondagochtendbijeenkomst deel te nemen. Vandaar de titel. Niet alleen de opvattingen van anderen kunnen je inspireren (of verwonderen) maar je ‘ontdekt’ ook geregeld je eigen mening.

Drs. Katrijne Bezemer is theoloog en historicus. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland in Zuid-Kennemerland en in De Hoeksteen in Voorburg. Haar speciale interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek. In 2011 kwam van haar hand bij Synthese het boek ‘Op weg met de gnosis’ uit.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet  nodig. Wel houden we in De Kapel  de 1,5 meter  afstand. We gaan er vanuit dat u gevaccineerd bent, van corona genezen bent of door middel van een test de zekerheid hebt dat u niet besmet bent. Graag bij binnenkomst en vertrek een mondkapje dragen. Mocht u de bekende klachten hebben die op corona kunnen wijzen, willen we u vragen om niet naar De Kapel te komen.