Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Dr. Rico Sneller, lezing: Ficino en de synchroniciteit van het zien.

Op zondag 29 mei verzorgt  Rico Sneller een bijeenkomst met als thema: Ficino en de synchroniciteit van het zien.

Aanvang: 10.30 uur.

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

De Italiaanse renaissancefilosoof Marsilio Ficino (1433-1499) is weer ongekend populair. Interessant is dat Ficino Plato’s filosofie opvatte als een uitgesproken liefde voor het leven en het licht, en juist niet als lichaamsverzaking. Ficino’s denken had grote invloed op kunstenaars als Michelangelo en Da Vinci. In mijn lezing wil ik Ficino’s lichtfilosofie presenteren als poging om het Platonisme te redden van de dreiging van het ‘dingdenken’ (‘alleen concrete dingen hebben werkelijkheid’). De dragende gedachte van mijn betoog is dat Ficino’s lichtfilosofie een alternatief aanreikt voor het heersende denken in termen van oorzaak-en-gevolg: ‘synchroniciteit’. Het licht, aldus Ficino, is “een glimlach van de hemel”.

Dr. Rico Sneller was lange tijd verbonden aan de universiteit Leiden als universitair docent filosofie. Momenteel doceert hij o.a. aan de Mandeville Academy (Gouda), de Vrije Academie en het Jungiaans instituut, en is hij als bestuurslid verbonden aan Filosofie Oost West en de Jungvereniging. Hij is gastdocent aan de Al Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan). Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (2021) en Het raadsel Socrates.

Zie ook de interessante hoorcolleges Maatgevende mensen , die Rico Sneller – fysiek en online – verzorgt voor de Vrije Academie, waarin het gaat om de lessen van Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus. Deze menselijke denkers wierpen al alle levensvragen op die ons nu nog bezighouden. Klik hier