Binnenkort in De Kapel

  • 23 jan VERVALT
  • 30 jan drs. Katrijne Bezemer; interactieve bijeenkomst, thema: Wat zou u zeggen?
  • 6 feb Drs. Dorien Quik; lezing, thema: De kracht van verwondering
  • 13 feb Dr. Janneke Stegeman; lezing, thema: Maria: over overgave en verzet
  • 20 feb Drs. Klaas Laan; lezing: Onvoltooide goden
  • 27 feb Ds Otto Sondorp; religieuze bijeenkomst, thema:  De kunst van het luisteren

Dr. Janneke Stegeman; lezing, thema: Maria: over overgave en verzet

Op zondag 13 februari a.s. spreekt Dr. Janneke Stegeman over het thema: Maria: over overgave en verzet

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Mijn kennismaking met Maria begon in het Catherijne-convent in Utrecht. Ik was daar een paar weken voordat ik een lezing zou houden over Maria naar aanleiding van de Maria-tentoonstelling. Die werd opgebouwd en een geluidsartiest vroeg mensen Weesgegroetjes te lezen, fluisterend, als achtergrondgeluid.

‘Moeder van Goden Maagd, wees gegroet’ bad ik. Ik had niet zoveel met Maria, dacht ik, maar de derde keer prikten tranen in mijn ogen. Er zijn zoveel stereotype beelden van wat vrouwen zouden moeten zijn en Maria lijkt die vaak te belichamen. Lijkt, want er is veel meer over haar te zeggen. Ik wil het over twee dingen hebben: haar lichaam en haar woorden. Wat het eerste betreft: het lichaam van Maria hebben. Dat is nadrukkelijk aanwezig: Maria wordt zwanger, baart een kind. Nu ik zelf voor het eerst zwanger ben, vraag ik me af hoe ze dat beleefde. Hoeveel zeggenschap had Maria over haar lichaam?

Daarnaast: Maria is ze de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Meestal is het probleem bij vrouwen niet zo zeer dat ze niet worden afgebeeld, maar dat ze niet worden geciteerd. Waar is haar inhoud gebleven? Waar zijn haar woorden?”

Janneke Stegeman is bijbelwetenschapper en publiek theoloog. Belangrijke thema’s voor haar zijn lichamelijkheid, bevrijding, rechtvaardigheid en de verbindingen tussen kolonialisme, christendom en racisme in Nederland. Ze schreef o.a. Alles moet Anders, Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders. Janneke werkt als freelance theoloog en is programma directeur Irak en Koerdistan bij Mensen met een Missie. In 2017 was ze Theoloog des Vaderlands

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet  nodig. Wel houden we in De Kapel  de 1,5 meter  afstand. We gaan er vanuit dat u gevaccineerd bent, van corona genezen bent of door middel van een test de zekerheid hebt dat u niet besmet bent. Graag bij binnenkomst en vertrek een mondkapje dragen. Mocht u de bekende klachten hebben die op corona kunnen wijzen, willen we u vragen om niet naar De Kapel te komen.