Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Jody van der Velde; lezing, thema: Passie in Beeld- verhalen van levenskracht

Op zondag 13 februari a.s. spreekt Jody van der Velde over het thema: Passie in Beeld- verhalen van levenskracht

(Jody van der Velde neemt op deze ochtend de plaats in van Janneke Stegeman, die helaas verhinderd is)

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Tot begin april worden de foto’s van het project Passie in Beeld geëxposeerd bij fotogalerie De Gang (Grote Houtstraat, naast Jansje). Dit fotoproject ben ik gestart toen ik als geestelijk verzorger begon in verzorgingshuis De Molenburg in Schalkwijk.  Ik werd geraakt door de verhalen van mensen, die soms diep weggestopt waren. Levensverhalen die veelal gekleurd zijn door moeite met de laatste levensfase, waarin afhankelijkheid een grote rol speelt. Met het maken van foto’s (en het proces daarnaartoe) heb ik geprobeerd bronnen van passie, van zin, van levensvreugde (op)nieuw te openen en te laten stromen. De foto’s zijn een vorm van hermeneutische fotografie.
Het project is klein begonnen en het groeit gaandeweg. De beelden brengen iets teweeg, hebben ‘verbeeldingskracht’, een kracht die een nieuwe opening in denken en beleven kan geven.
Graag vertel ik u over ouderdom en bronnen van kracht. Over waardigheid en wederkerigheid. Over het werk van een geestelijk verzorger in een verpleeghuis.
Het verhaal wat ik u wil vertellen zal niet losstaan van uw eigen verhaal, uw eigen visie op ouderdom, op (on)afhankelijkheid, uw bronnen van kracht, op uw eigen visie van menselijke waardigheid. Ik zal u uitnodigen om daar verder over na te denken.

Ik woon in Velserbroek met mijn man en onze oudste dochter. Onze oudste zoon en twee jongste dochters zijn uit huis. Lang geleden heb ik de studie HBO-Theologie gevolgd waarna ik in drie protestantse gemeentes als ouderenpastor heb gewerkt. Daarna heb ik 12 jaar bij Stem in de Stad gewerkt als pastor-coördinator voor het Aanloopcentrum. Sinds drie jaar werk ik als geestelijk verzorger bij Kennemerhart en studeer ik aan de VU en volg de master Spiritual Care. Naast mijn werk voor Kennemerhart werk ik ook in de eerste lijn als geestelijk verzorger, leid ik moreel beraad en ga ik voor in kerkdiensten.

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Leonie van der Mispel (tel 06 44612961  ) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.