Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Op zondag 18 februari spreekt Dorothea Touwen over het thema: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Aanvang 10.30 uur. Locatie:  Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Toegang : richtbedrag van € 10 ter dekking van kosten.

Naarmate men ouder wordt, neemt de kans op medische problemen toe, terwijl de keuzes die oudere mensen maken misschien wel anders zijn dan die van jonge mensen. Het is daarom belangrijk om te weten waarover u zelf kunt beslissen. Moet u doen wat de dokter zegt of kunt u ook besluiten de voorgestelde behandeling te weigeren? Wat is handig om te regelen voor het geval u niet meer zelf kunt beslissen? Wie neemt het nemen van beslissingen dan van u over? Is een levenstestament verstandig? Waarover is het verstandig om met uw huisarts te gaan praten? Als u misschien te zijner tijd  hulp wenst bij het sterven (euthanasie), welke stappen moet u dan ondernemen? Tijdens de bijeenkomst zal Dorothea Touwen een voordracht houden waarin zij concrete informatie geeft over bovenstaande kwesties. Daarna is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Dr. Dorothea Touwen is associate professor medische Ethiek in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze doet onderzoek met name in de ouderenzorg.  Als ethicus in een academisch ziekenhuis beoefent zij de ethiek in zowel brede als toegepaste zin. Zij geeft onderwijs aan geneeskundestudenten en specialisten in opleiding, Tevens adviseert zij in ethische en juridisch complexe situaties in de patiëntenzorg en doet onderzoek. Dat onderzoek ligt altijd dicht bij de praktijk. Zo ontwikkelde zij met anderen bijvoorbeeld een gespreksinstrument ten behoeve van het afwegingsproces voor de toepassing van onvrijwillige zorg voor mensen met dementie. Ook werkte zij aan de ontwikkeling van een model voor shared decision making in de zorg voor mensen uit etnische minderheden.
“Mijn denken over sterfelijkheid en de plaats van ouderen in onze samenleving wordt gevoed door mijn onderzoek in de ouderenzorg en door acht jaar lidmaatschap van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Mijn werk heeft mijn relatie met de eindigheid sterk beïnvloed. Laten we van het leven maken wat we kunnen, maar het einde erkennen en accepteren als onlosmakelijk en zingevend  perspectief”.