Binnenkort in De Kapel

Dirk van de Glind, lezing: Volwassen geloven en denken.

Op zondag 18 september verzorgt Dirk van de Glind een lezing met als thema: Volwassen geloven en denken.

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

In het belang van mensheid en planeet moeten we onze menselijkheid ontwikkelen voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en land. Geloven en denken zijn weliswaar verschillende benaderingen van de grote vragen van het leven, maar met beide staan we voor hetzelfde mysterie. Universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van hetzelfde universum en organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn. Eeuwenlang is er in het Christendom uitgegaan van een negatief mensbeeld dat blokkerend en frustrerend gewerkt heeft. De omslag van een negatief naar een positief mensbeeld dat perspectief biedt voor een hoopvolle toekomst, is essentieel.

‘Van de Glind heeft geloof beleefd zoals het niet moet, maar hij heeft ook iets geproefd van hoe het wél kan. En dat laatste, dáár wil hij zijn energie in steken.’ (Taede Smedes – NieuwWij)

Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs en heeft mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer. Lezingen lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen. Zijn gesprek met Annemiek Schrijver in De Verwondering oogstte veel waardering. Zie ook: www.dirkvandeglind.nl

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.