Binnenkort in De Kapel

De Kapel in tijden van corona

De Kapel in tijden van corona

Informatie voor bezoekers van bijeenkomsten in De Kapel,  verband houdend met de noodzakelijke maatregelen rond het coronavirus. Deze informatie is een samenvatting van het ‘Protocol voor de zondagochtendbijeenkomsten in De Kapel in tijden van corona’,  in zijn geheel in te zien door te klikken op:Protocol De Kapel pdf. Voor de placeringsschema’s klik op placeringsschema halzijde en instructie en placering podiumzijde plus instructie

Het bestuur is erg blij dat er weer samenkomsten kunnen zijn, maar realiseert zich tegelijkertijd dat het door de noodzakelijke, beperkende maatregelen bepaald niet ‘als vanouds’ is.

De uitgangspunten voor het bijeenkomen in De Kapel:

 • 1,5 m afstand houden, zowel buiten als binnen
 • Elkaar niet aanraken
 • Zo weinig mogelijk verplaatsingen van mensen in het gebouw
 • Stoelen in de zaal niet verplaatsen naar andere opstellingen
 • Beroep op eigen verantwoordelijkheid

 Dit betekent:

 • Er kunnen maximaal 33 bezoekers een bijeenkomst bijwonen.
 • Opgave voorafgaand aan een bijeenkomst is hierdoor noodzakelijk.
 • Leden/vrienden/donateurs en abonnees hebben voorrang bij plaatsing.
 • Informatie over de wijze van aanmelding is opgenomen in het agendabericht van elke bijeenkomst, en volgt eveneens in de Nieuwsbrieven.
 • Wanneer u een bijeenkomst bijwoont, volgt u dan de instructies van de bestuursleden/regelaars. Zij dragen een badge.
 • Zo zult u niet vrijelijk een zitplaats kunnen uitkiezen, maar zal deze aan u worden toegewezen.
 • Helaas zal er geen koffie of thee geschonken worden.
 • Tijdens de religieuze bijeenkomsten kan er niet gezongen worden.
 • Er worden de nodige hygiënemaatregelen getroffen, zoals de aanwezigheid van desinfecterende handgel. Ook is er een luchtverversingsinstallatie aangebracht.
 • Het gebruik van mondkapjes is niet noodzakelijk, maar het staat u natuurlijk vrij om deze toch te dragen. Mondkapjes liggen bij de ingangen,
 • Voor een hygiënisch gebruik en achterlaten van het toilet vragen wij u zelf zorg te dragen. Op het toilet zijn de daartoe benodigde middelen aanwezig.

Het Bestuur

Juli 2020