Binnenkort in De Kapel

  • 12 feb Petra van der Kooij; lezing: De rol van het individu in de klimaatcrisis,
  • 19 feb Wim Cerutti, lezing: De denkbeelden van Coornhert.
  • 26 feb Jarek Kubacki; religieuze bijeenkomst: Blijdschap tussen licht en duister.

Advents-Kerstviering, Katrijne Bezemer

Op zondag 18 december om 14.30 uur houden we in De Kapel onze traditionele Advents-Kerstviering met gezelligheid, gedichten, een verhaal en een korte overdenking van de voorganger drs. Katrijne Bezemer. Veel leden van De Kapel werken aan deze samenkomst mee. Ook wordt er gezorgd voor een muzikale omlijsting van het programma. Er is vol op ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Opgave voor de Advents-Kerstmiddag is noodzakelijk. Graag opgave via de lijst in De Kapel of bij Leonie van der Mispel  06-44612961, lmispel@gmail.com .