Binnenkort in De Kapel

  • 1 okt Ad Stam, lezing: Zinvol oud(er) worden
  • 3 okt Katrijne Bezemer, gesprekskring: Verborgen wijsheden van de gnostiek
  • 8 okt Kick Bras, lezing: Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton.
  • 15 okt Johanna Priester, lezing: Allemaal ontwikkeling.
  • 22 okt Babette Holtmann en Hans Kunneman, muzikale familievoorstelling: Er was eens een zieltje
  • 24 okt Poëziebijeenkomst
  • 29 okt Peter Samwel, lezing: Jij in de kinderrij; Over geboorteposities en persoonlijkheidskenmerken

Advents-Kerstviering, Katrijne Bezemer

Op zondag 18 december om 14.30 uur houden we in De Kapel onze traditionele Advents-Kerstviering met gezelligheid, gedichten, een verhaal en een korte overdenking van de voorganger drs. Katrijne Bezemer. Veel leden van De Kapel werken aan deze samenkomst mee. Ook wordt er gezorgd voor een muzikale omlijsting van het programma. Er is vol op ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Opgave voor de Advents-Kerstmiddag is noodzakelijk. Graag opgave via de lijst in De Kapel of bij Leonie van der Mispel  06-44612961, lmispel@gmail.com .