Binnenkort in De Kapel

Lezing Dr. Tjeu van den Berk, thema: De kracht van de verbeelding

Op zondag 29 september houdt Tjeu van den Berk een lezing met als thema: De kracht van de verbeelding.

In onze westerse cultuur werd de verbeelding eeuwenlang aan de dichters overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden. Eeuwenlang volgen de officiële instanties een spoor waarin er maar twee bronnen van kennis zijn die bestaansrecht hebben: de zintuiglijke en de conceptuele. Steeds weer zijn er echter ook stromingen geweest die gewezen hebben op de lege plek daartussenin, een plek waar de verbeelding thuis hoort!

Het verbeeldend bewustzijn, ook wel symbolisch bewustzijn genoemd, dient centraal te staan in religie, kunst en opvoeding. Geestelijk volwassen worden gebeurt bij de gratie van symbolen, bij de gratie van een verbeelde werkelijkheid, en heeft in wezen niets van doen met dogmatische leerstelligheid.

We moeten weer een pleidooi houden voor het verbeeldend bewustzijn waarin een mens speelt, zich illusies vormt, droomt en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven.

De verbeelding is een van onze wonderbaarlijkste vermogens. Zij staat aan de basis van ieder goed idee en iedere scheppende daad.

Daarin verleggen we de grenzen van wat als reëel en feitelijk gezien wordt. Vanuit een symbolisch bewustzijn worden we niet verstandig maar visionair oplettend.

Dr. Tjeu van den Berk, theoloog en schrijver, werkte aan de Katholieke Universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Centraal in zijn werk staan het ‘numineuze’, het heilige, de mystiek, inwijding, symbolisme, het onbewuste en de relatie tussen religie, kunst en dieptepsychologie. Bekende boeken van hem zijn o.a. ‘Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie’,  ‘Mystagogie, inwijding in het symbolisch bewustzijn’, en ‘Het mysterie van de hersenstam’.