Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Vrij-zinnig

Vrijzinnig noemen ze zich. Gastvrij  en hartelijk werd ik ontvangen. Een kleine Kapel met vooraan een opvallende wandkleed.  Het trok direct mijn aandacht. Het was veelkleurig met licht in het midden. Licht kun je eigenlijk niet zien. Het was een handwerk waarin veel tijd en aandacht moet zitten. Een gemeentelid had het gemaakt en geschonken.  Haar werk is een herinnering aan licht dat aantrekt en verbindt.  Hun aantal is slinkend zoals in vele geloofsgemeenschappen. Ze bezinnen zich op de vraag waar vrijzinnigheid voor staat . Ze doen het met het verlangen ook voor een jongere generatie aantrekkelijk te zijn. Geloven vraagt altijd weer om delen, om meer dan een, om  gemeenschap.  Geloven is vaak ook doorgegeven traditie al kan het zijn dat je niet meer verder kunt op de weg van huis uit.  Die weg kan te smal zijn geworden, beschadigd of onbegaanbaar. Ik houd van taal.Taal is soms een verhaal die een weg wijst.  Zin is een bijzonder woord en wijst naar sinne, richting, weg. Une-sense is een richtingsweg. Vrij je weg vinden en kunnen gaan.  We beginnen hier altijd met een opening kwam iemand me zeggen. Ik zat al op de “sprekersstoel” in het midden van de Kapelruimte.   Ik ging terzijde zitten en keek naar het aansteken van de kaars en hoorde het uitspreken van een openingswens die  ook een zegen bevatte.  We waren niet met velen maar er groeide wel een open en veilige ruimte. Enkelen vertelden hoe de coronatijd hen had geraakt.  Vrijheid groet als er emotionele veiligheid is en zoals iemand in de  pauze zei: aandacht die niet plichtmatig is maar met hart en ziel.  Waar een mens niet als een van de velen, maar zich als unieke ene gezien voelt, daar kan het kwetsbare hart opengaan. Daar is geborgenheid.  Het is te begrijpen dat geloofsgemeenschap in kwantiteit willen groeien. Daar zit ook een economische dimensie in: wie betaalt wie en wat. Die vraag kan zeer klemmend worden en leiden tot wat sluiten heet of onttrekken aan de eredienst.   Wat gebeurt er als de eerste aandacht niet kwantiteit maar kwaliteit is. Kwaliteit van aandacht, liefde en zorg en stilstaan bij levensvragen die er nu toe doen? Over veel zaken is een politieke discussie, ook over corona, over de Oekraine, over Syrie, Afghanistan, Afrika,  over het klimaat, over Metoo, over  racisme.   Ik denk dat deze discussie er mee geholpen worden als er niet alleen discussies maar ook luistergesprekken zijn waarin de beleving en de persoonlijke beleving de ruimte krijgen. Hoe raakt het mij, u jou…..Is er wel voldoende vrijzinnigheid in onze tijd in de kerk en de samenleving, die omziet naar de ander in wie de Ander vermoed wordt?  Vrijzinnigheid die in verscheidenheid verbindt en licht brengt?  Dank dat ik uw gast mocht zijn.

Marinus van den Berg

10-4-2022  te gast in De Kapel in Bloemendaal