Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Nieuwsbrief De Kapel maart 2021

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van De Kapel voor maart 2021. Wij willen u laten weten dat ook deze maand de religieuze bijeenkomst en lezingen komen te vervallen. De huidige situatie is nog niet zodanig dat De Kapel weer open kan, hoezeer we er allemaal ook naar uitkijken en we hopen dan ook op uw begrip. Wij houden u in elk geval op de hoogte. Voor informatie kunt u ook terecht op de website van De Kapel “www.dekapel-bloemendaal.nl”

We wensen u veerkracht en veel sterkte toe! Graag tot ziens!

Met een vriendelijke groet namens het bestuur,

Sjoukje Schaafsma.

****************************************************************

Omdat de lente aanstaande is, hierbij een Sonnet van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk  (1869-1952) uit de bundel “Sonetten en Verzen in Terzinen” uit 1896.

 

Te loopen in het jonge lentelicht,
dat nu elke dag langer open bloeit-
naar de steilte te heffen het gezicht,
daarheen waar hoog, eenzaam een vogel roeit,

of maar naar den top van den populier,
waarin de merel zijn avondlied zingt-
lied, waar al het geluksverlange’ in klinkt,
dat nu rumoert door mensch en dier,-

zoo te loopen, vaak vol bekommering’
over de wereld, het duistere gebeur
in haar;  kleine, nietige enkeling
vol zwakheid en vol twijfel en getreur,

en dan op eens, vol moed weer en vol drang-
te helpe’ en ook nog soms, vol lentezang.