Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

JAARVERSLAG van De Kapel 1 september 2019 -31 augustus 2020

Afgelopen jaar hebben we vele zondagen kunnen genieten van boeiende sprekers over inspirerende en interessante onderwerpen met nagesprekken. Voor het gehele overzicht van alle sprekers en onderwerpen van het afgelopen verenigingsjaar klik op: overzicht . Tweemaandelijks werd weer het programmaboekje ”De Kapel ” uitgebracht met ”Woord vooraf” van onze voorzitter en de pagina “De wijde blik” van onze voorganger. Op onze website heeft u van alle activiteiten van de Kapel op de hoogte kunnen blijven.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
Sjoukje Schaafsma, voorzitter
Anneke Reinink, secretaris
Ellen Jane , ondersteunend lid.

Aan de bestuursvergaderingen namen tevens deel:
Timo Barends , adviseur financiën, en
Katrijne Bezemer, voorganger.

Het bestuur is ongeveer 9 keer bij elkaar geweest.

Leden, vrienden en donateurs
Aantallen betrokkenen per 31 augustus 2020:
30 Leden, 13 vrienden, 1 donateur.
4 leden hebben opgezegd, 2 vrienden hebben zich aangemeld.
Het aantal blijft al verschillende jaren enigszins stabiel . De lezingen worden bezocht door een vaste kern van leden en vrienden en belangstellenden. Het varieert van 25 tot 50 bezoekers.
Afgelopen jaar in december is Frank Keene overleden. Hij heeft veel voor de
Kapel betekend. Zo verzorgde hij o.a. tien jaar lang het programmaboekje. Ook
was hij de man van de technische hulp middelen en heeft hij een mooie
handleiding gemaakt voor het gebruik van de beamer .
Een van onze oudste leden Jan Das die altijd trouw onze wekelijkse zondagse
bijeenkomst bezocht is in september 2020 overleden.

Vrijwilligers
Veel dank aan de vele vrijwilligers die met elkaar een groot aantal werkzaamheden hebben uitgevoerd die cruciaal zijn voor het functioneren van De Kapel, zoals: het programmeren van alle lezingen, het schoonmaken, het wekelijks verzorgen van een boeket bloemen, het zetten en serveren van koffie/thee in de pauze tussen de lezingen, de inkoop van alle artikelen voor de koffie en de schoonmaak, het tuinonderhoud, het inschakelen van de loodgieter, timmerman of elektricien bij noodzakelijke werkzaamheden, de verhuur van Kapel (helaas viel deze de corona tijdelijk stil), het actueel houden van de website , het samenstellen van het programmaboekje. Ook de Kerstversieringen en Kerstboom zijn verzorgd door vrijwilligers.
En last but not least onze parttime voorganger, die veel uren maakt voor De Kapel. Je kunt ook spreken van een gedeelte vrijwilligerswerk , want we zijn als leden en vrienden te klein in aantal om haar dat allemaal financieel te vergoeden.

Voorganger
De voorganger heeft in de tijd dat De Kapel op slot was diverse pastorale brieven en overdenkingen aan de leden/vrienden verstuurd. Zij heeft in die tijd ons verrast met filmpjes die te downloaden waren, namelijk met 4/5 mei , Pasen en Pinksteren.
Het pastoraat naar de leden/vrienden onderhoudt de voorganger door bezoekjes/mailtjes en telefoontjes. Ook geeft zij lezingen en is soms voorganger bij religieuze vieringen. Onder haar leiding wordt er ieder jaar een sfeervolle Advent middag gehouden. De voorganger heeft in het najaar van 2019 een gesprekskring geleid over het boek de Tao te King van Lao Tse.
De kring over Epictetus en het gedachtegoed van de Stoa is na uitstel vanwege de corona toch in het najaar van 2020 van start gegaan.

Koninklijke Onderscheiding
Bijzonder vermeldenswaard is het feit dat Ineke Jacobsen Jensen voor haar vele vrijwilligerswerk o.a. voor De Kapel en Vrijzinnigen Nederland, waarvan zij jarenlang voorzitter is geweest, in september j .l. een Koninklijke Onderscheiding in heeft gekregen: ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Corona
Half maart kwam Corona roet in het eten gooien. We moesten onmiddellijk De Kapel sluiten vanwege besmettingsgevaar, conform de richtlijnen van de overheid. Veel dank aan de opstellers van het coronaprotocol en het voor het corona proof maken van De Kapel.
Toen De Kapel gesloten was heeft onze voorzitter regelmatig nieuwsbrieven met gedichten en andere teksten gemaild om ons een hart onder de riem te steken.
Leden van het bestuur van De Kapel bezoeken ieder jaar de vergaderingen van de Vrijzinnigen Nederland. Het Landelijk Bestuur is erg actief om beleidsplannen te maken en het gedachtegoed van de Vrijzinnigen te actualiseren en te onderhouden.

Muzikale ondersteuning
De religieuze bijeenkomsten werden één keer in de maand gehouden met
muzikale ondersteuning van Jaap en Ans Mol, piano en zang. Gezien hun leeftijd en de coronabeperkingen hebben zij moeten besluiten te stoppen met de begeleiding van onze religieuze bijeenkomsten.

Tenslotte
Graag gaan we door met het organiseren van bijeenkomsten met mooie lezingen en vieringen, gesprekskringen en films in De Kapel.
Juist in deze tijd is er behoefte aan verdieping en bezinning op de vele vraagstukken in ons persoonlijk en maatschappelijk leven.

November 2020
Anneke Reinink, secretaris.