Binnenkort in De Kapel

Lezing Wali van der Putt, thema: Andere Tijden

Op zondag 11 oktober  verzorgt Wali van der Putt een lezing met als thema: Andere Tijden.
Aanvang: 10.30 uur

In deze Coronatijden – met recht  Andere Tijden – worden de levens en de levenswijzen van veel mensen op hun kop gezet, bedreigd of zijn op z’n minst aan een herwaardering toe.
Het beeld van Job uit het Oude Testament  komt daarbij op en ook de vraag: wat als het kwaad of het virus goede mensen treft?
Hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we daar in deze tijden naar kijken?
Het thema zal worden toegelicht met teksten uit de grote religieuze tradities (Hindoeïsme, Boeddhisme, Zarathoestra, Jodendom, Christendom, Islam) en met teksten van de Soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan.

L.B.E.W. (Wiet/Wali) van der Putt, geboren te Eindhoven op 20-09-1943, was tot aan zijn pensionering in oktober 2008 notaris te Haarlem en is adviseur en mediator. Hij is Soefi, lid van de Vereniging Soefi-Contact en verbonden aan de Afdeling Haarlem van die vereniging, gevestigd aan de Burgwal 38 zw-40 te Haarlem. Soefi-Contact houdt zich bezig met de bestudering en de beoefening van het Universeel Soefisme gebaseerd op het gedachtegoed van de Indiase mysticus Hazrat Inayat Khan.

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag  voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de samenvatting protocol. Zo wordt het gebruik van mondkapjes nu dringend geadviseerd wordt, maar is het geen verplichting. Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen,