Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Nieuwsbrief De Kapel dd. 8 juni 2020.

Na de mooie Pinksteroverweging van Katrijne Bezemer is het deze week weer de beurt aan de Nieuwsbrief en er is bijzonder nieuws want sinds afgelopen zaterdag 6 juni bestaat de vereniging Vrijzinnigen Nederland 150 jaar (opgericht als Nederlandse Protestanten Bond NPB). Ter gelegenheid daarvan hebben Leden en Vrienden van De Kapel zaterdag dan ook een Magazine ontvangen met als titel “Natuurlijk Vrijzinnig” waarin “natuurlijk” niet bedoeld wordt als “vanzelfsprekend” zoals u zult ontdekken bij het lezen. De geplande feestdag te Den Dolder is verschoven naar 31 oktober a.s en we houden u op de hoogte. In het kader van het 150-jarig bestaan van Vrijzinnigen Nederland hebben we Jeanne Traas uitgenodigd om op zondag 27 september a.s. in onze Kapel de Vrijzinnige Opzoomerlezing te houden. We hopen dat dit door kan gaan.

Zoals al in een eerdere Nieuwsbrief vermeld werd, zijn Knappe Koppen binnen De Kapel druk bezig met het opstellen van het Protocol op grond waarvan we natuurlijk hopen op 13 september weer heel voorzichtig te kunnen starten, rekening houdend met de  anderhalve meter afstand en alle andere heel belangrijke maatregelen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

In deze Nieuwsbrief een keer een wat andere tekst dan anders. De maker is onbekend.

Gevolgen van de coronacrisis.

De aardappelboer zit in de puree. De tandarts trekt het niet meer. De elektricien kan de spanning niet meer aan. De pilot zit aan de grond. De exporteur voert niets meer uit. De kweker zit op zwart zaad. De kapper zit met de handen in het haar. De stratenmakers staan op straat. De zwemleraar gaat kopje onder. De winkelier heeft er geen boodschap meer aan. De treinmachinist is het spoor bijster. De postbode is erg bezorg. De imker is er niet bij. De accountant rekent nergens meer op. De loodgieter staat het water aan de lippen.

De voetballer heeft geen doel meer. De brandweerman is uitgeblust. Voor de behangers is geen rol meer weggelegd. Bij de cardioloog komt het “hart” aan. De cartoonist ziet geen tekenen van herstel. De audicien vindt het ongehoord. De diëtist wordt aan het lijntje gehouden. De pedicure heeft geen poot om op te staan. De gedetineerden zien het niet meer zitten. De buschauffeur volgt de lijn niet meer.De leerkracht krijgt het niet meer uitgelegd. De leerling snapt er niets meer van. De schoolleiding leidt nu niet maar lijdt.

De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer. De slagers hebben niet genoeg vlees op de botten. De dokter is er goed ziek van. De bloemist ziet het niet meer fleurig in. De taxichauffeur heeft geen bestemming meer. De groenteboer kan het niet verkroppen. De kleermaker is de draad kwijt. De verpleegkundige ziet er geen verband meer in. De apotheker ziet er geen heil meer in. De kapitein zit op een zinkend schip. Maar verder gaat alles goed.

Probeer gezond te blijven en zorg goed voor elkaar!

Mocht u liever iets serieuzers willen lezen dan verwijs ik u graag naar het Magazine waar op de achterkant het prachtige gedicht van Henriette Roland Holst afgedrukt staat getiteld “De zachte krachten zullen zeker winnen” of  klik hier.

Namens het Bestuur van De Kapel,

Met vriendelijke groet,

Sjoukje Schaafsma     voorzitter.

Op onze website www.dekapel-bloemendaal.nl kunt u onder het kopje Nieuws eerdere Overdenkingen en Nieuwsbrieven terugvinden. Onder het kopje Historie kunt u o.a. de Geschiedenis van De Kapel lezen in het boekje “Honderd jaar De Kapel”.