Binnenkort in De Kapel

Programma

Vanwege de Corona-crisis kunnen er nu geen bijeenkomsten worden georganiseerd in De Kapel. Wanneer dit weer wel mogelijk is, kunnen we nu nog niet zeggen; we houden ons aan de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de overheid. Zo gauw we weer bijeenkomsten kunnen houden, zullen we hiervan melding maken op de site. U treft deze dan weer aan op de Agenda.

Onze voorganger Katrijne Bezemer verzorgt met enige regelmaat overwegingen in de vorm van een digitale brief. U kunt deze lezen door de volgende link aan te klikken: Paasoverdenking

Iedere zondagmorgen organiseren we in De Kapel een lezing of religieuze bijeenkomst. Hierna is er altijd gelegenheid voor een vrije gedachtewisseling na het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs, zodat we de kosten kunnen dekken van de bijeenkomsten en van het onderhoud van het gebouw. Aanvang bijeenkomsten 10.30 uur

Onze zondagprogrammering bestaat iedere maand uit een vaste structuur. Op de eerste, tweede en derde zondag van de maand worden er lezingen gegeven. De onderwerpen zijn divers, en belichten de creatieve mogelijkheden van de mens in religieuze vormgeving: in kunst, literatuur en muziek. Daarnaast is er aandacht voor bezinning op een bepaald thema. Ook interreligieuze of religieus-culturele onderwerpen komen aan bod. De vierde zondag geeft ruimte voor een religieuze viering/dienst. De vijfde zondag heeft een wisselende invulling.