Binnenkort in De Kapel

Programma

Iedere zondagmorgen organiseren we in De Kapel een lezing of religieuze bijeenkomst. Hierna is er altijd gelegenheid voor een vrije gedachtewisseling na het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs, zodat we de kosten kunnen dekken van de bijeenkomsten en van het onderhoud van het gebouw. Aanvang bijeenkomsten 10.30 uur

Onze zondagprogrammering bestaat iedere maand uit een vaste structuur. Op de eerste, tweede en derde zondag van de maand worden er lezingen gegeven. De onderwerpen zijn divers, en belichten de creatieve mogelijkheden van de mens in religieuze vormgeving: in kunst, literatuur en muziek. Daarnaast is er aandacht voor bezinning op een bepaald thema. Ook interreligieuze of religieus-culturele onderwerpen komen aan bod. De vierde zondag geeft ruimte voor een religieuze viering/dienst. De vijfde zondag heeft een wisselende invulling.

Leeskring Hedendaagse filosofen over de wereld.
Er wordt tegenwoordig veel geschreven over ‘een wereld in crisis’. Klimaatverandering, verhoudingen tussen burgers en overheden, grote migratiestromen, en snelle ontwikkelingen in de techniek waar-onder robotisering, confronteren ons met grote veranderingen. In deze kring lezen we de visies van hedendaagse filosofen zoals Marta Nussbaum, Bruno Latour, Peter Sloterdijk en Susan Neiman op de wereld waarin wij leven. Op de eerste bijeenkomst worden de teksten uitgereikt waarover we met elkaar in gesprek gaan. Zeker ook voor niet-filosofen!
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Op 4 dinsdagochtenden in De Kapel, Potgieterweg 4, 2061 CT Bloe-mendaal.
Dinsdagen 29 jan., 26 feb.,19 mrt., 16 apr. om 10.30-12.00 uur.
Kosten: leden en vrienden €20,–., anderen € 28,– voor 4 bijeen-komsten.
Opgave bij kbezemer@iroka.nl / 071-5320438 of op de lijst in De Kapel