Binnenkort in De Kapel

  • 20 jan Lezing. Carola de Vries Robles: Een vleugje PaRaDijS
  • 27 jan Religieuze bijeenkomst. Ds. Willem van der Meiden: Het Samaritaanse dilemma
  • 03 feb Lezing. Barbara Zwaan: De spiritualiteit van Etty Hillesum
  • 10 feb Lezing. Kees Voorhoeve: Kabbalah en de weg naar bevrijding
  • 17 feb Lezing. Drs. Katrijne Bezemer: De jeugdjaren van Jezus

De Kapel nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Inhoud syndiceren

3 december 2017

Op zondag 3 december om 10.30 uur  geeft drs. Flip Hammann een lezing met als thema Arthur, literaire koning voor eens en altijd.

De Middeleeuwse koning Arthur spreekt nog altijd tot de verbeelding. In strips, games en films worden hij en zijn ridders nog altijd verbeeld.
Dat is heel eigenaardig, aangezien van de historische koning Arthur uit de 5e eeuw maar heel weinig bekend is. Er zijn zelfs geleerden die zich afvragen of hij wel heeft bestaan. Hij is in hoge mate een literaire koning. Doorvertelde verhalen, sommige met een oude, Keltische herkomst, zijn in de loop van de eeuwen bij elkaar gekomen. De tovenaar Merlijn, de Ronde Tafel, de Heilige Graal, allemaal imponerende verhalen, groeperen zich rond Arthur, die in de verhalen archetypische proporties aanneemt.
In de lezing wordt mede aan de hand van plaatjes gedemonstreerd hoe verhalen ontstaan en doorverteld worden en hoe uiteenlopende verhaaltradities op elkaar inwerkten, soms een spirituele dimensie kregen en zelfs dienden als propaganda. In het laatste deel van de lezing komen de middelnederlandse Arthurverhalen aan bod.

Drs. Flip Hammann is docent Nederlands. Hij is redacteur van het blad Vestdijkkroniek.

 

 

CONCERT

 

 

Op 30 november staat de cello centraal

Anne-Linde Visser    barokcello

Daniel  Slack, Julia van Leeuwen, Candele Mier-Teran –  cello

 

Programma :

Bach solosuite 

Bach Inventio, bewerking voor 2 celli

Popper Requiem bewerking voor 3 celli

Kodaly Solosonate

Dvorak Waldesruhe  bewerkt voor 5 cellisten

 

Aanvang: 20.00 uur                                                       Toegang: € 10