Binnenkort in De Kapel

  • 14 dec Kerstsamenzang met het Duin en Kruidkoor
  • 14 dec Maurice van Schoonhoven en Bernd Brackman Chopinserie in Optima Forma
  • 16 dec Lezing. Dr. Rico Sneller: Het goede leven tussen extase en hysterie. Ludwig Klages en de ziel
  • 23 dec Advents-Kerstviering
  • 21 feb Podium de kApel - Jong Talent Kamermuziek

De Kapel nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Inhoud syndiceren

15 oktober 2017

Op zondag 15 oktober om 19.30 uurzal dr. Tjeu van den Berk een lezing houden met als thema Goed en kwaad in de visie van Carl Gustav Jung.

Voor veel christenen was het een verademing in de vorige eeuw: ‘De duivel bestaat niet! De hel bestaat niet.’ Het stond gelijk met: ‘Het kwaad bestaat niet werkelijk.’ Dat er een wérkelijkheid van het kwade bestaat, naast die van het goede, van die gedachte meenden de ‘verlichte’ mens af te zijn. Dat we in ‘erfzonde’ geboren worden, dat was een oud Adam-en-Eva-verhaaltje. Als er nog kwaad is dan is dat de ‘afwezigheid van het goede’.  En uiteindelijk zal de allesomvattende liefde Gods alles en iedereen verlossen. De  opvatting dat het goddelijke zelf een duistere kant heeft, wat in vrijwel alle culturen een overtuiging is, is natuurlijk ‘uit den boze’!

Carl Gustav Jung was zeer bezorgd over deze gang van zaken. Hij wees er op dat juist in de vorige eeuw het meest afschuwelijke kwaad huisgehouden heeft in het Westen, mede misschien wel omdat men zo ‘verlicht’ over het kwaad dacht.

We zullen weer moeten leren het kwaad onder ogen te zien, als een werkelijkheid, in ons zelf en in de kosmos. Al de ‘oplossingen’ en ‘verlossingen’, allerlei ‘new age’-harmonieën, die ons vanaf de zestiger jaren voor ogen werden gehouden, ze zijn aan het verbleken. We moeten weer in het reine komen met het onreine.

Dr.Tjeu van den Berk studeerde theologie in Rome, Lyon en Utrecht. Hij werkte aan de Katholieke Universiteit te Amsterdam en Utrecht.

 

 

CONCERT CONCERT CONCERT

 

Donderdag 26 oktobeR om 20.00 uur is er een pianorecital van het inmiddels in De Kapel zeer bekende toptalent Nikola Meeuwsen.
Komt dat horen!
Nadere bijzonderheden treft u aan op onze website:
www.dekapel-bloemendaal.nl

Toegang: € 10