Binnenkort in De Kapel

  • 20 feb Podium de Kapel Concert voor cello en piano
  • 23 feb Religieuze bijeenkomst Katrijne Bezemer; thema: Help, ik word geholpen.
  • 25 feb Film: Couperus, De Stille Kracht, met inleiding
  • 8 mrt Lezing Carola de Vries Robles, thema:  Alles omarmen
  • 15 mrt Lezing Nelleke Canters, thema: Albert Camus, over het ‘religieuze buiten de religie’
  • 22 mrt Poëzie en muziek: Arnoud Rigter en Lukas de Haan
  • 22 mrt Religieuze bijeenkomst, Nel Verburg, thema: Dansen met de Eeuwige.
  • 24 mrt Leeskring Katrijne Bezemer, thema: Epictetus, leven als filosoof
  • 26 mrt Jong Talent aan de vleugel
  • 29 mrt Lezing Paul Rasor, thema: Profetische improvisatie: de jazztoonval van het vrijzinnige geluid.

Geïnteresseerd

Leden, vrienden en donateurs
Wilt u De Kapel steunen, dan bent u van harte welkom als lid, vriend of donateur. De contributie voor een lidmaatschap is € 190 per persoon per jaar en per gezin € 310 per jaar. De contributie voor vriend van De Kapel is € 160 per persoon per jaar en € 280 per gezin per jaar.
Donateurs betalen minimaal € 100 per persoon per jaar en € 160 per gezin per jaar. Aspirant-leden € 75 per jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Wilt u opzeggen: doe dit dan schriftelijk minimaal één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar.
Leden, vrienden en donateurs ontvangen kosteloos het programmaboekje.
Belangstellenden kunnen zich abonneren op het programmaboekje voor
€ 30 per kalenderjaar. Beëindiging van het abonnement: schriftelijk mini-maal één maand voor het begin van een nieuw kalenderjaar.
Betalingen kunnen worden overgemaakt naar ABN/AMRO-bankrekening NL02 ABNA 0562 5211 78 t.n.v. Centrum voor Religieuze Bezinning.
Werkelijke financiële bezwaren mogen nooit een beletsel vormen voor toetreding tot het Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel. In over-leg met het bestuur kan een gedeeltelijke ontheffing verleend worden van de betaling van de minimumbijdrage.

Privacy
Wanneer u zich als lid of als vriend aanmeldt, stemt u in met het privacybeleid van Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel. Kort gezegd betekent dit dat u er mee akkoord gaat dat zowel het bestuur en de ledenadministratie van Centrum De Kapel als van de landelijke vereniging beschikken over uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, zodat zij u kunnen informeren over bijv. bijeenkomsten en nieuwsfeiten. Uw gegevens worden zonder uw instemming niet aan andere partijen verstrekt. Privacybeleid De Kapel

Internet
U kunt ons vinden op het internet. Het adres is: www.dekapel-bloemendaal.nl