Binnenkort in De Kapel

  • 25 okt Religieuze Jarek Kubacki, thema ‘Ik ben als God en God als ik’.
  • 1 nov Lezing Katrijne Bezemer, thema: Verhalen van inspiratie en troost
  • 8 nov Lezing HendrikJan Houthoff, thema: Reis naar een vreemd gebied, dat vaag bekend lijkt.
  • 15 nov Lezing Aart Mak, thema: De kracht van rituelen.
  • 22 nov Religieuze bijeenkomst Annemike van der Meiden, thema: Heiligheid en heiliging
  • 29 nov Lezing Johan Goud, thema: Leven dat leven wil: over mensen en dieren
  • 6 dec Lezing Monika Rietveld, thema: Soefisme, geschiedenis en poëzie.
  • 13 dec Lezing Franz Maissan, thema: over ‘Lucide en voorspellende dromen; wees regisseur van je eigen film tijdens je slaap….’
  • 20 dec Advents-Kerstviering Katrijne Bezemer
  • 25 dec Geen bijeenkomst in De Kapel.

Religieuze bijeenkomst Johan de Wit; thema: De zin van religie.

Op 26 januari  zal  Johan de Wit een religieuze bijeenkomst leiden met als thema De zin van religie.

Het radicale van de boodschap van Jezus zit hem in de erkenning dat de manier waarop wij in het leven staan niet wordt bepaald door voorgeschreven regels, maar door de innerlijke gesteldheid van ieder mens apart. Door het filter van de man uit Nazareth dient elke aparte mens behandeld te worden als medemens binnen de ruimte die de liefde daarvoor geeft.

Mr. drs. Johan de Wit studeerde rechten in Leiden, waarna hij geruime tijd de advocatuur uitoefende. Op latere leeftijd ging hij  theologie studeren in Kampen. Hij werd nadien voorganger van de afdeling Zeist. Daarnaast vervult hij aanverwante functies als docent en bestuurslid van Vrijzinnigen Nederland. Voor hem is de vrijzinnigheid de enige geloofsrichting waarin God of het Mysterie ter sprake komt op een manier die voor mensen in deze tijd aanvaardbaar en voorstelbaar is. God is voor hem geen geheimzinnig opperwezen dat zich buiten deze wereld bevindt, maar meer een metafoor. Een metafoor die staat voor alles wat wij ervaren van een werkelijkheid die zich niet laat vangen door onze ratio, maar wel door onze verbeelding.