Binnenkort in De Kapel

  • 20 feb Podium de Kapel Concert voor cello en piano
  • 23 feb Religieuze bijeenkomst Katrijne Bezemer; thema: Help, ik word geholpen.
  • 25 feb Film: Couperus, De Stille Kracht, met inleiding
  • 8 mrt Lezing Carola de Vries Robles, thema:  Alles omarmen
  • 15 mrt Lezing Nelleke Canters, thema: Albert Camus, over het ‘religieuze buiten de religie’
  • 22 mrt Poëzie en muziek: Arnoud Rigter en Lukas de Haan
  • 22 mrt Religieuze bijeenkomst, Nel Verburg, thema: Dansen met de Eeuwige.
  • 24 mrt Leeskring Katrijne Bezemer, thema: Epictetus, leven als filosoof
  • 26 mrt Jong Talent aan de vleugel
  • 29 mrt Lezing Paul Rasor, thema: Profetische improvisatie: de jazztoonval van het vrijzinnige geluid.

Lezing Nelleke Canters, thema: Albert Camus, over het ‘religieuze buiten de religie’

Op zondag 15 maart geeft Nelleke Canters een lezing met als thema: Albert Camus, over het ‘religieuze buiten de religie’

In deze lezing staat schrijver en filosoof Albert Camus (1913-1960) centraal.
Momenteel geniet het werk van Camus weer volop belangstelling. Diverse werken zijn in herdruk en in zowel nationale als internationale dagbladen is er volop aandacht voor deze denker van ‘het absurde’ en ‘de revolte’. Wie kent niet zijn boek: De mythe van Sisyphus?
Camus gedachtegoed past blijkbaar bij onze tijd waarin de mens poogt voorbij ‘het spook van het nihilisme’ in de cultuur te geraken. Zoals bekend was Camus atheïst, maar hij had veel interesse voor moderne vormen van het heilige en mystiek buiten de sfeer van traditionele religies. Op basis hiervan ontwikkelde hij interessante gedachten over spiritualiteit waarin de medemens en gerechtigheid een essentiële rol spelen.

Drs. P.M.G. (Nelleke) Canters studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was ruim vijfentwintig jaar als docent filosofie en ethica werkzaam aan de Fontys Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Eindhoven. Zij verricht onderzoek met als focus medische ethiek met als zwaartepunt in het onderzoek: medisch-ethische kwesties ten tijde van waardenrelativisme.

Heden doceert zij filosofie aan de Seniorenacademie (HOVO). Tevens is zij directeur van het Centrum voor Filosofie en Kunst in Budel. Sinds twintig jaar verzorgt zij cursussen filosofie aan diverse buitenlandse universiteiten en publiceert op het gebied van filosofie, ethiek en kritische levenskunst. Meest recente publicatie: Pluraliteit van de Levenskunsten. Antwerpen: Agora, 2017.