Binnenkort in De Kapel

  • 1 nov Lezing Katrijne Bezemer, thema: Verhalen van inspiratie en troost
  • 8 nov Lezing HendrikJan Houthoff, thema: Reis naar een vreemd gebied, dat vaag bekend lijkt.
  • 15 nov Lezing Aart Mak, thema: De kracht van rituelen.
  • 22 nov Religieuze bijeenkomst Annemike van der Meiden, thema: Heiligheid en heiliging
  • 29 nov Lezing Johan Goud, thema: Leven dat leven wil: over mensen en dieren
  • 6 dec Lezing Monika Rietveld, thema: Soefisme, geschiedenis en poëzie.
  • 13 dec Lezing Franz Maissan, thema: over ‘Lucide en voorspellende dromen; wees regisseur van je eigen film tijdens je slaap….’
  • 20 dec Advents-Kerstviering Katrijne Bezemer
  • 25 dec Geen bijeenkomst in De Kapel.

Lezing Jeanne Traas- Hageman, thema: Vrijzinnigen Nederland, 150 jaar jong in 2020: helpt ons dat verder?

Op zondag 27 september verzorgt Jeanne Traas- Hageman  een lezing met als thema:
Vrijzinnigen Nederland, 150 jaar jong in 2020: helpt ons dat verder?
Aanvang: 10.30 uur

Dit is de – geactualiseerde –  vraag die wordt gesteld tijdens deze lezing.
Op 25 mei 2019 hield zij de “Opzoomerlezing”, voor leden, in Baarn, in aanloop naar het 150-jarig bestaan, van de landelijke vereniging “Vrijzinnigen Nederland”. Deze Vereniging werd opgericht door Prof. Dr. C.W. Opzoomer in 1870. De titel van de Opzoomerlezing luidde:
“Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen – helpt dat?”
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Met een gedeelde ervaring: aan het onbehagen is een forse dreiging toegevoegd: het Corona-virus.
De vraag die altijd weer opkomt is : hoe verhouden we ons tot de huidige werkelijkheid?
Na de inleiding hopen we samen een open gesprek te voeren. We laten ons daarbij inspireren door een uitspraak van de godsdienstfilosoof Martin Buber (1878 – 1965):  “Ik heb geen theorie, ik voer een gesprek!”
Voor de lezing, en het gesprek, wordt U van harte uitgenodigd.

Jeanne Traas-Hageman is emeritus- contextueel pastor van Vrijzinnigen Nederland

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de dinsdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de vrijdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.