Binnenkort in De Kapel

  • 27 sep Lezing Jeanne Traas- Hageman, thema: Vrijzinnigen Nederland, 150 jaar jong in 2020: helpt ons dat verder?
  • 29 sep Leeskring: Epictetus, leven als filosoof, o.l.v. drs. Katrijne Bezemer
  • 4 okt Geen bijeenkomst
  • 11 okt Lezing Wali van der Putt, thema: Andere Tijden
  • 18 okt Lezing Angela Roothaan, thema: Jezus en Nietzsche – een dialoog.
  • 25 okt Religieuze Jarek Kubacki, thema ‘Ik ben als God en God als ik’.

Lezing. Ir. Siewert Haverhoek: Tolstoj, Gandhi en geweldloosheid

Op zondag 30 juni om 10.30 uur zal Siewert Haverhoek een lezing houden met als titel Tolstoj, Gandhi en geweldloosheid.
Wat Ik Geloof was Tolstoj’s tweede boek, na Mijn Biecht, dat door de Russische overheid op aanraden van de Russisch Orthodoxe Kerk werd verboden. Op zich al een reden die nieuwsgierigheid wekt. Na een existentiële crisis rond zijn 50ste levensjaar keerde Tolstoj (1828-1910) terug naar de kerk van zijn jeugd en begon de Bijbel weer te lezen. Hij was geschokt te zien dat van het vroege christendom slechts een machtig instituut restte met nadruk op uiterlijk vertoon, maar dat de leer van Christus nauwelijks in praktijk werd gebracht. Dat was voor hem het keerpunt in zijn leven en het startpunt van een gedurfd project dat hem tot het eind van zijn leven intensief heeft beziggehouden. Hij werd een man met een missie. Doel was om de kern van het christendom voor zichzelf en voor anderen weer helder te krijgen, inclusief de praktische persoonlijke, politieke en sociale gevolgen. Een interessant oeuvre volgde, dat vele wereldverbeteraars heeft geïnspireerd, zoals M. Gandhi, M.L. King en N. Mandela. Door velen werd hij beschouwd als een profeet van een nieuwe wereldorde. Bijzonder dat deze autobiografische zoektocht naar de zin van het leven, die nooit in het Nederlands is verschenen, na bijna 140 jaar weer uit de vergetelheid is opgediept. Het boek is gebaseerd op Tolstoj’s interpretatie van de Bergrede en bevat talrijke maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s, die hun actualiteit nog lang niet hebben verloren.

Siewert Haverhoek (1945) is een Delfts ingenieur, die in de industrie heeft gewerkt als milieumanager en tot zijn pensioen als Lector Duurzaam Ondernemen. Hij is geïnteresseerd in theologie en filosofie en heeft een aantal onbekende werken van Tolstoj uit het Engels vertaald. Over het gedachtegoed van Tolstoj houdt hij in het land interactieve voordrachten voor alle mogelijke gremia.