Binnenkort in De Kapel

Bijeenkomst vervalt

Onderstaande bijeenkomst vervalt.

Op 28 februari 2021 zal Katrijne Bezemer een religieuze viering houden over: Religieuze ervaringen.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Ervaringen lijken wel het gemeenschappelijk kenmerk van alle godsdiensten. Ze vormen ‘vermeende’ contacten tussen mens en hogere wereld. Er zijn veel soorten van ervaringen. Formele die gepaard gaan met een ritueel en spontane. Veelal wil men om mystieke ervaringen te beleven bepaalde oefeningen doen, bijvoorbeeld meditatie of yoga. Maar een andere route is juist te kijken wat bijzonder ervaringen in de weg staat. We gaan uit van het Bijbelse verhaal van Jakobs droom (Genesis 28:10).

Drs. Katrijne Bezemer is theoloog en historicus en voorganger van de afdelingen Zuid-Kennemerland (Bloemendaal) en Voorburg van Vrijzinnigen Nederland. Haar speciale interessen zijn de mystiek en de gnostiek. In 2011 verscheen van haar hand ‘Op weg met de gnosis’, uitg. Synthese.

Aanmelden voor de bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk  zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingang