Binnenkort in De Kapel

  • 28 Mar Jong Talent aan de vleugel
  • 31 Mar Marianne Zandbergen over Ethische beslissingen rond het levenseinde
  • 07 Apr Klaas Vos over De verlichtende muziek van Bach.
  • 07 Apr Concert Laurens Moreno Ensemble
  • 14 Apr Drs. Ine Zantingh, thema: M.Vasalis en Ida Gerhardt
  • 21 Apr Ds. Katrijne Bezemer (religieuze bijeenkomst), thema: Vernieuwing
  • 25 Apr Zang met pianobegeleiding van Ruud Zielhorst
  • 05 Apr Concert Chopin in Bloemendaal

Ds. Katrijne Bezemer (religieuze bijeenkomst), thema: Vernieuwing

Op zondag 21 april,  10. 30 uur,  zal ds. Katrijne Bezemer de religieuze bijeenkomst leiden met als thema: Vernieuwing.


Het is Paasmorgen. Er wordt in de kerken gevierd dat de leerlingen ont-dekken dat Christus niet dood is maar leeft. Een leeg graf en ontmoetin-gen van Jezus met de discipelen geven dit aan. Tegelijkertijd begint het voorjaar en is Jeruzalem het hart van dit nieuwe begin. Pasen is een feest van opstanding en hoop. Maar kan alles echt vernieuwd worden? In moei-lijke fasen in ons leven wordt vaak gezegd; “je moet het loslaten”, of; “je moet het een plekje geven”. Maar is dat nu wel reëel?
Katrijne Bezemer is voorganger van De Kapel in Bloemendaal en Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg, beide afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Zij heeft theologie en geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Haar speciale interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek.