Binnenkort in De Kapel

  • 20 jan Lezing. Carola de Vries Robles: Een vleugje PaRaDijS
  • 27 jan Religieuze bijeenkomst. Ds. Willem van der Meiden: Het Samaritaanse dilemma
  • 03 feb Lezing. Barbara Zwaan: De spiritualiteit van Etty Hillesum
  • 10 feb Lezing. Kees Voorhoeve: Kabbalah en de weg naar bevrijding
  • 17 feb Lezing. Drs. Katrijne Bezemer: De jeugdjaren van Jezus

De Kapel nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Inhoud syndiceren

Lezing. Ds. Jeanne Traas: 'De Derde Leeftijd'

Aanvang: 10.30 uur

Zes jaar na haar emeritaat zal Jeanne Traas-Hageman terugblikken op het werken als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland en vertellen over haar oriëntatie in de ouderenzorg.Vooral zal zij aandacht schenken aan het begrip "De Derde Leeftijd", dat in onze maatschappij als nieuw wordt beschouwd. Daaronder wordt verstaan de fase tussen 65 en 85 jaar.Zij zal ingaan op vragen rond die nieuwe werkelijkheid, die voor vele vitale ouderen kansen en uitdagingen biedt om opnieuw op zoek te gaan naar het geven van zin en betekenis aan de levensloop. Maar thema's als “Nieuwe Vriendschappen”, "Voltooid Leven”, én kwetsbaarheid zullen zeker ook de revue passeren.

Ds. Jeanne Traas-Hageman heeft theologie gestudeerd in Amsterdam en Utrecht. Ze is docent binnen de NPB in het seminarie voor de opleiding van Vrijzinnig Pastoraat te Bilthoven. Ze is ook voorganger van de NPB-afdeling Oost-Twente. Voorts heeft zij de opleiding voor contextueel pastor gevolgd. Ook is zij opgeleid in het denken over menselijke relaties binnen de context van familie en belangrijke anderen.